Algemene voorwaarden

Definities:

De woorden of zinnen in dit document hebben de volgende betekenissen:

-Bestelling: het contract van verkoop tussen Blou en de klant van hun online winkel.
-Producten: alle goederen en diensten die door Blou worden verkocht.

Artikel 1 – Doel

Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden te bepalen waaraan Blou hun producten aan hun klanten aanbiedt en verkoopt.
Deze voorwaarden hebben voorrang boven alle andere voorwaarden in een ander document, tenzij uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 2 – Aanvaarding van voorwaarden

Ten tijde van het plaatsen van een bestelling erkent de klant deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en verklaart de klant ze zonder voorbehoud uitdrukkelijk te accepteren.
Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Blou en hun klant, beide partijen accepteren hen zonder voorbehoud.

Artikel 3 – Bestelling

De automatische registratiesystemen worden beschouwd als een bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

Blou bevestigt de acceptatie van de Bestelling aan hun klant door een bevestigingsbericht te sturen naar het e-mailadres dat deze laatste heeft meegedeeld. De verkoop wordt pas afgesloten na verzending van de bestellingsbevestiging.

Blou behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling van een klant te weigeren of te annuleren, met name in geval van insolventie van de klant of in de veronderstelling van het niet betalen van de bestelling of van een eerdere levering of van een geschil over de betaling van een vorige bestelling.

Indicaties die de klant geeft bij het invoeren van informatie over zijn / haar bestelling, is de verantwoordelijkheid voor de klant. Blou kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die door de klant worden gemaakt bij het invullen van de coördinaten van de ontvanger van de bestelling (leveringsadres en factuuradres in het bijzonder) en voor vertragingen in de levering of het niet leveren van de producten die deze fouten kunnen veroorzaken.

Artikel 4 – Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s.

De prijs vermeld in de bestellingsbevestiging is de uiteindelijke prijs inclusief alle belastingen. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de verwerking, de verpakking en de opslag van producten, vracht en inbedrijfstelling.

Artikel 5 – Betaling

De prijs die aan de klant wordt geheven is de prijs aangegeven op de bestellingsbevestiging die door Blou is verzonden.

De prijs van de Producten is contant betaald via een van de betaalmethoden die op de site worden voorgesteld op de dag van de werkelijke bestelling.

Een door de klant gevalideerde Bestelling geldt als geldig nadat het beveiligingscentrum van de beveiligde bank instemt met de transactie.

Artikel 6 – Levering

Na bevestiging van de Bestelling en betaling van de prijs van bestelde producten zal Blou binnen 2 werkdagen de bestelde producten naar de klant verzenden bij het afleveradres, afhankelijk van beschikbaarheid.

Bij ontvangst van bestelde Producten moet de klant of de ontvanger de toestand van de geleverde goederen controleren. In het geval dat een of meer van de bestelde Producten ontbreekt of beschadigd is, dient de klant of de ontvanger bij de leverancier een vordering in te dienen bij levering.

Indien de klant wil dat de Producten worden bezorgd op twee verschillende adressen, dan moet hij 2 aparte Bestellingen plaatsen.

Artikel 7 – Teruggave en terugbetaling

De klant heeft 14 dagen na ontvangst van de Producten om ze terug te sturen naar Blou voor een uitwisseling of terugbetaling.

Om in aanmerking te komen voor een retour, moet het Product ongebruikt, in dezelfde staat als u het heeft ontvangen en in de originele verpakking zijn.

Om uw Product te retourneren, dient u het te versturen naar: Broekstraat 211, 3001 Heverlee, België, na bevestiging van Blou.

De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten van het geretourneerde item. Verzendkosten zijn niet terugbetaald.

Zodra het geretourneerde object is ontvangen en geïnspecteerd, zal Blou een e-mail sturen om de klant in kennis te stellen van de goedkeuring of afwijzing van de restitutie.

Indien goedgekeurd, wordt de restitutie verwerkt en wordt binnen een bepaald aantal dagen automatisch een krediet toegepast op de creditcard of de oorspronkelijke betaalmethode van de klant.

Downloadbare software producten en cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd.

Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald, solden kunnen niet worden terugbetaald.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Blou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, zowel materieel als immaterieel of lichamelijk, die kan voortvloeien uit onjuist gebruik van gecommercialiseerde Producten.

De verantwoordelijkheid voor Blou is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract, behoudt de klant en Blou zich het recht een minnelijke schikking te treffen voor over te gaan tot een rechtzaak.

Artikel 9 – Garantie

Blou kan in alle gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van de geldende voorschriften en wetten in het ontvangende land. De verantwoordelijkheid voor Blou is systematisch beperkt tot de waarde van het betrokken Product, bepaald op de verkoopdatum.

Artikel 10 – Privacy

Het onderzoek van informatie die is verzameld voor de verkoop van afstanden is verplicht. Deze informatie is essentieel voor het verwerken en afleveren van bestellingen en het voorbereiden van facturen. Gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de Bestelling.

Blou verstrekt geen informatie over haar klanten aan derden voor marketing- of verkoopdoeleinden.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Alle inhoud op deze site is beschermd door intellectuele eigendom. Het is verboden deze inhoud te verspreiden zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Blou-patronen zijn voorbehouden voor privégebruik. Iedere commerciële exploitatie, zoals naailessen, het verkopen van kleding uit deze patronen …), kopiëren en gratis of betaalde omzet (exclusief erkende wederverkopers) is verboden en strafbaar.

Artikel 12 – Bestuursrecht

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.